1 december 2014

 

Eerste lezing uit de profeet Jesaja 2, 1-5 

De openbaring over Juda en Jeruzalem, die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen ontving. Op het einde der dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van Heer vast zal staan als de eerste der bergen, verheven boven de heuvels; en alle volken stromen naar hem toe, naties gaan op weg en zeggen: ` Komt, laat ons gaan naar de berg van  Heer, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Ja, uit Sion komt Gods onderricht, uit Jeruzalem het woord van Heer. Hij zal recht doen tussen de vele volken, en machtige naties tuchtigen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren ze niet meer. Huis van Jakob, komt, laat ons wandelen in het licht van Heer.

 

Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 8, 5-11

In die tijd toen Jezus in Kafarnaum aangekomen was, kwam een honderdman naar Hem toe en riep zijn hulp in met de woorden: “Heer, mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijk pijn.” Jezus sprak tot hem: “Ik zal hem komen genezen.” Maar de honderdman antwoordde: “Heer, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt; maar een enkel woord van U is voldoende om mij knecht te doen genezen. Want al ben ik zelf een ondergeschikte, ik heb weer manschappen onder mij; en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat; en tot een ander: kom, en hij komt; en aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het.” Toen Jezus dit hoorde, stond Hij verwonderd en zei tot hen die Hem volgden: “Voorwaar Ik zeg u: Bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Ik zeg u, dat velen uit het oosten en het westen zullen komen en met Abraham en Isaak en Jakob zullen aanzitten in het Rijk der hemelen.”

 

Overweging

Kom, laat ons optrekken . . . naar het huis van Jakobs God. (Jesaja 2,3)

Hebt u ooit een gebouw gezien dat zo gigantisch groot was dat het uw hele gezichtsveld besloeg? Stel u dan nu een gebouw voor dat nog groter is, dan kunt u zich indenken wat Jesaja zag. In een visioen beschreef hij het huis van de Heer als zo groot dat het hele bevolkingen kon herbergen. “Alle volken” stroomden naar dit huis, waar ze raad en voorschriften ontvingen. Hier konden ze vrede vinden. De weg ernaartoe was misschien niet gemakkelijke geweest, maar ze hadden het er graag voor over gehad.

God stuurt u deze Advent dezelfde uitnodiging : “Kom naar mijn huis!” Hij wil dat u eropuit gaat en Hem ontmoet – in gebed, in de Schrift, in het heilig Sacrament en in uw omgeving.

Ja, uw hemelse Vader wil u helpen uw “zwaarden” om te smeden tot ploegscharen. Hij wil u helpen al uw wapens af te leggen waartoe u uw toevlucht neemt als er spanningen of conflicten rijzen: bitterheid, sarcasme, jezelf terugtrekken en anderen beschuldigen. Alle energie die u voorheen stak in het hanteren van deze wapens wil Hij gebruiken om zaadjes van vrede en eensgezindheid te zaaien. Kom daarom naar zijn huis en laat u door Hem helpen.

Denk nu eens na over de evangelielezing van vandaag en denk u in dat u in de schoenen van deze edele hoofdman staat. Jezus luistert aandachtig naar u terwijl u uw zorgen bij Hem brengt. Aarzel niet Hem te vertellen wat u wenst, u hebt zijn volle aandacht! En wat antwoordt Hij? “Ik zal komen” (Matteüs 8,7). Hij wil naar uw huis komen om er genezing te brengen. In deze lezing wacht Hij niet tot u opklimt naar zijn verheven woning, Hij komt naar uw huis!

Deze tegengestelde beelden van God laten een schitterende waarheid zien. God nodigt u uit bij Hem te zijn waar Hij is, en op hetzelfde moment biedt Hij aan in uw hart te komen. Met andere woorden, Hij belooft dat als u één stap naar Hem toe doet, Hij duizend stappen naar u toe doet. Zo staat Hij achter u. Zo graag wil Hij zijn genade en vrede in uw hart uitstorten. 

Dus wat wilt u dat Jezus deze Advent voor u doet? Vraag het maar en Hij zal komen!

Gebed

Heer, ik neem uw uitnodiging aan. Kom dichterbij! Amen.

 

Bron: het Woord onder ons,
uitgegeven door Stichting KCV, Helmond