30 november 2014
1e zondag van de advent

Eerste lezing uit de profeet Jesaja 63, 16b-17+19b + 64, 3b-7

Gij Heer zijt onze Vader, Gij onze Verlosser en uw Naam is eeuwig! Waarom Heer liet Gij ons van uw wegen afdwalen zodat ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde? Keer U weer tot ons omwille van uw dienaren. Omwille van Uw stammen die Uw eigendom zijn. Scheur toch de hemel open en daal af en de bergen zullen beven voor Uw aanblik. Gij alleen zijt God en Gij staat bij al wie op U durft hopen. Gij komt hen tegemoet die met vreugde gerechtigheid beoefenen, die bij al wat ze doen aan U denken! Vertoornd waart Gij op ons maar wij volhardden in het kwaad: hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden? Wij allen waren als onreinen, onze goede werken als kleding door stonden vervuild; als bladeren zijn we afgevallen en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd. Niemand die eraan dacht Uw Naam aan te roepen, die op U zijn vertrouwen durfde stellen: Gij had immers Uw aangezicht van ons afgewend en Gij had ons prijsgegeven aan onze zonden. Toch zijt Gij, Heer, Onze Vader; wij zijn het leem, Gij de boetseerder: wij zijn slechts het werk van uw handen. Blijf niet eindeloos op ons vertoornd, Heer, en wil onze ongerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn: zie op ons neer: wij zijn Uw volk!

 

Tweede lezing uit de Eerste brief aan de Christenen van Korinte 1, 3-9

Broeders en zusters,
Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade, die u in Christus Jezus is gegeven. Want in Christus zijt ge, naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond,
in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis. Op dit punt komt gij niets te kort, terwijl gij vol verwachting uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook doen standhouden tot het einde, zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus. God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.

 

Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 13, 33-37

In die tijd zei Jezus tot Zijn leerlingen: "Weest op uw hoede, weest waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is er mee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of midden in de nacht, bij het hanengekraai of 's morgens vroeg. Als hij onverwachts komt laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot u allen: weest waakzaam!"

 

Overweging

Kijk uit, wees waakzaam. (Marcus 13,33)

Persoonlijke uitnodiging: De Allerhoogste God verzoekt u aanwezig te zijn bij de komst van zijn Zoon in de wereld. Deze unieke gebeurtenis zal worden gevolgd door een vreugdevolle viering op twee plaatsen: hemel en aarde. De gebeurtenis zal plaatsvinden op 25 december, en u wordt uitgenodigd zich de komende vier weken op de feestelijkheden voor te bereiden.

Welkom in de Advent een tijd van hoop en verwachting! In de loop van de komende maand zullen velen van ons samenkomen met hun familie en hopelijk zal ook degene die ver weg woont zijn best doen om erbij te zijn dit jaar. Oude tradities komen opnieuw tot leven. Huizen worden versierd en bijzondere maaltijden worden voorbereid.

En als hoogtepunt van al deze gebruiken zal Jezus zelf bij ons op bezoek komen. Zoals de evangelielezing van vandaag zegt weten we niet wanneer Hij komt, maar Hij belooft dat het gaat gebeuren. Op dit moment zoekt Hij naar nieuwe manieren om ons hart te raken. Op dit moment maakt Hij bijzondere gaven van genade en zegen voor ons klaar zijn kerstcadeaus voor ons, cadeaus die Hij geeft aan mensen die hun hart voor Hem openstellen.

Wat voor cadeaus zal Hij geven? Cadeaus waaruit de liefde van zijn Vader voor ons zal blijken. Een teken van hoop wanneer u met allerlei moeilijkheden te kampen hebt. Nieuwe inzichten en wijsheid die u kunt delen met uw geliefden. Vrijheid van schuld wanneer u uw zonden en tekortkomingen aan zijn voeten legt. En bovenal vrede en blijdschap wanneer Hij u vertelt dat Hij u draagt in de palm van zijn hand.

Dus neem vandaag de uitnodiging aan! Doe alles wat u kunt om waakzaam te zijn en klaar te staan om Jezus en zijn gaven te ontvangen. Probeer wat meer tijd door te brengen in dagelijks gebed en Schriftlezing. Maak gebruik van het Sacrament van Verzoening om bevrijd te worden van alles wat u ervan weerhoudt zijn liefde en gaven te ontvangen

Jezus wil met u feest vieren. En Hij heeft u een hele maand gegeven om u klaar te maken. Stap voor stap, dag na dag, kunt u dichter bij de Heer komen en voelen dat Hij dichter bij u komt!

Gebed

Jezus, ik neem uw uitnodiging aan. Help me door uw Geest en uw genade met kerstmis klaar te zijn voor uw komst. Amen.

 

Bron: het Woord onder ons,
uitgegeven door Stichting KCV, Helmond