ALMA REDEMPTORIS MATER

 

 

Verheven Moeder van de Verlosser,
die de open deur des hemels blijft
en de sterre der zee,
snel het volk te hulp,
dat valt en poogt op te staan.
Gij die tot verbazing der natuur
uw heilige Schepper hebt gebaard,
Maagd tevoren en daarna,
die uit de mond van GabriŽl

het Ave hebt vernomen,
ontferm u over de zondaars.