O-ANTIFONEN

 

Vanaf 17 december wordt in de Vespers bij de lofzang van Maria de zogenaamde O-antifoon gezongen, zo genoemd naar het eerste woord van deze antifonen.

 

17 december: 0 WIJSHEID, Gij zijt voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste en doordringt alles met milde kracht, kom nu, wijs ons uw wegen. Jesaja 11,2-3; Wijsheid 8,1; Spreuken 9,1
18 december: 0 ADONAI, Heer van IsraŽl's huis, Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandend braambos en hebt hem de wet gegeven op de SinaÔ; kom nu, bevrijd ons met sterke hand. Exodus 3,1-8 + 20,1-20;
Deuteronomium 26,5-9
19 december: 0 WORTEL VAN JESSE, Gij zijt het teken waar de volken op hebben gewacht; voor U staan koningen sprakeloos en werpen hun onderdanen zich biddend neer: kom nu, bevrijd ons, wacht niet langer. Jesaja 11,1-4 + 45,23 + 52,13;
Lucas 1,32-33
20 december: 0 SLEUTEL VAN DAVID en Scepter van IsraŽl's huis, wat Gij opent zal niemand meer sluiten; wat Gij sluit zal niemand meer openen; kom nu en bevrijd ons, gevangenen, uit de duisternis en de schaduw van de dood. Jesaja 22,22 + 42,6-7;
Lucas 4,17-19
21 december: 0 DAGERAAD, Afglans van het eeuwig licht en Zon van gerechtigheid; kom nu met uw licht tot hen die in duisternis leven, in de schaduw van de dood. Maleachi 3,20; Jesaja 9,1; Psalm 107,14
22 december: 0 KONING VAN DE VOLKEREN, zo lang verwacht, Gij zijt de hoeksteen waarop alles rust; kom nu, red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd. Jesaja 28,16; Genesis 2,7:
Matteus 21,42; 1 Petrus 2,4-5
23 december: 0 EMMANUEL, Koning en Wetgever, lang verwachte Redder van de volkeren, kom nu, red ons, Heer onze God. Jesaja 7,14; Maleachi 3,1
Matteus 1,21-23